Rešerše monografie na tema pedagogicke praxe

Rešerše – monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností / Vlastimil Švec …/a kol./ — 1. vyd.Brno: Paido, 2002 — 306 s. — cze
ISBN 80-7315-035-2
Sign.: II 102831
pedagogická dovednost
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=114969

Cesty pedagogického výzkumu / Josef Maňák, Vlastimil Švec (ed.) Brno: Paido, 2004 — 78 s. — cze
ISBN 80-7315-078-6
Sign.: V 21953
pedagogický výzkum ; metodologie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=114978

Diagnostické metody ve vyučovacím procesu se zaměřením na didaktické testování : (teze přednášky) /Vlastimil ŠvecGottwaldov: Socialistická akademie, 1973 — 5 s. — cze
Sign.: VI 4269
výuka ; diagnostika ; didaktika ; test ; přednáška
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=121061

Diagnostické metody ve vyučování chemii / Vlastimil Švec České Budějovice: Krajský pedagogický ústav, 1977 — 61 s. — cze
Sign.: III 26355
chemie ; výuka ; diagnostika
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=121062

Efektivnost výuky moderní organické chemie zjišťovaná didaktickými testy / Vlastimil Kubáň, Vlastimil Švec — 1. vyd.Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1978 — 96 s. — cze
Sign.: III 26493
organická chemie ; výuka ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=123586

K perspektivám školního vzdělávání / Tomáš Janík, Vlastimil Švec a kol. — 1. vyd.Brno : Paido, 2009 — 278 s., [4] l. barev. obr. příl. — cze
ISBN 978-80-7315-193-5 (brož.)
Sign.: II 107725V1
vzdělávání ; kurikulum ; výuka ; klima školy ; jazyková dovednost ; učebnice ; školní pedagogika
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=273151

Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku / Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno: Masarykova univerzita 1998 — 178 s. — cze
ISBN 80-210-1937-9
Sign.: II 100876
dovednosti ; osvojování ; rozvíjení ; vyučování ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=137414

Kurikulum v současné škole / Josef Maňák, Tomáš Janík, Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno : Paido, 2008 — 127 s. — cze
ISBN 978-80-7315-175-1 (brož.)
Sign.: II 106741V1
kurikulum ; školská reforma ; obsah výuky ; dokument ; škola ; vzdělávání ; žák ; učitel
Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značnýpočet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetíkurikula a jeho obsahové stránce, dále se sleduje průnik kurikula do školských dokumentů a inspirace sehledají také ve výzkumech amerických, německých a českých. Aktuální poznatky o kurikulu směrem kžákovi a učiteli se přímo orientují na podporu našeho současného reformního úsilí a mohou být podnětem kezkvalitnění edukační praxe.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=247442

Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností / Vlastimil Švec (ed.) — 1. vyd.Brno: Paido, 2000 — 233 s. — cze
ISBN 80-85931-87-7
Sign.: II 101419
studenti učitelství ; pedagogické dovednosti ; rozvoj
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=148405

Náměty ke studentskému hodnocení vysokoškolské výuky / Jan Šťáva, Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno: Paido, 2002 — 31 s. — cze
ISBN 80-7315-037-9
Sign.: V 21731
vysoká škola ; výuka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=149816

O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice : rozhovory na průsečíku tří generací / Maňák, Švec,Janík — První vydání Brno : Masarykova univerzita, 2017 — 84 stran
ISBN 978-80-210-8495-7
Sign.: II 114956V1
vzdělávání ; pedagogika ; pedagogické povolání ; škola ; učitel ; názor ; vztah učitel-žák ; postoj ; interview
Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání,učitelství a pedagogiky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461486

Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem / Vlastimil Švec (ed.) a kol.Brno: Paido, 2005 — 99 s. — cze
ISBN 80-7315-092-1
Sign.: V 22046
učitelé ; vzdělávání ; činnost ; pedagogické znalosti
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=153513

Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace / Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno: Paido, 1999 — 163 s. — cze
ISBN 80-85931-70-2
Sign.: II 100903
budoucí učitelé ; pedagogická příprava ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155891

Pedagogické znalosti učitele : teorie a praxe / Vlastimil Švec — 1. vyd.Praha: ASPI Publishing 2005 — 136 s. — cze
ISBN 80-7357-072-6
Sign.: II 104351
učitel ; pedagogická dovednost ; pedagogické povolání ; učitelský status ; vzdělávání učitelů
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=156101

Pozvání do metodologie pedagogického výzkumu : pracovní sešit / Vlastimil ŠvecBrno: Paido, 2006 — 90 s. — cze
ISBN 80-7315-121-9 (kroužková vazba)
Sign.: T 8408V1
pedagogický výzkum ; metodologie ; zpracování dat ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=203570

Praktikum didaktických dovedností / Vlastimil Švec, Oldřich Šimoník, Hana Filová ; Hana Filová — 1. vyd.Brno: Masarykova univerzita. 1996 — 90 s. — cze
ISBN 80-210-1365-6 (brož.)
Sign.: TT 775
didaktika ; dovednost ; cvičení ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=159990

Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí : protokol ze sjezdu učitelů / Odpovědní redaktoři Zdenka Veselá, Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno: Konvoj 2001 — 270 s. — cze
ISBN 80-7302-016-5
Sign.: III 35504
školství ; vývoj ; učitelé ; vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=162147

Slovník pedagogické metodologie / Josef Maňák, Štefan Švec, Vlastimil Švec (ed.) — 1. vyd.Brno: Masarykova univerzita., 2005 — 134 s. — cze, cze slo
ISBN 80-7315-102-2 (Paido
Sign.: II 104513V1
pedagogický výzkum ; metodologie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=106624

Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti) : sborník příspěvků z 12. konference ČPdS 20.-21. ledna 2004 Brno / Vlastimil Švec, Dana Knotová, Jiří Prokop (ed.) — 1. vyd.Brno: Konvoj, 2004 — 223 s. — cze, cze eng, cze eng slo
ISBN 80-7302-087-4
Sign.: II 104140
výchova ; sociální proměny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=189892

Výukové metody / Josef Maňák, Vlastimil ŠvecBrno: Paido, 2003 — 219 s. — cze
ISBN 80-7315-039-5
Sign.: II 103479
výuka ; příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=190394

Využití didaktických diagnostických metod ve vyučovacím procesu / Vlastimil Švec.Gottwaldov : Okresní výbor Socialistické akademie, 1974 — 6 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: VI 4054V1
výuka ; didaktický test ; diagnostický test
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=266068

Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy : dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice /Vlastimil Švec — 1. vyd.Brno: Konvoj, 2003 — 65 s. — cze
ISBN 80-7302-056-4
Sign.: V 21804
život ; dílo ; interview
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=196277