Systém praxí

Pojetí a systém pedagogických praxí

Typy praxí a termíny konání praxí jsou stanoveny opatřením děkana v Harmonogramu pedagogických praxí, kurzů a exkurzí na příslušný akademický rok: 

harmonogram praxí 2020/21

Systém pedagogických praxí

Systém pedagogických praxí na katedře primární pedagogiky:

Systém pedagogických praxí v bakalářské studiu (pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku): Informace k praxím v Bc. studiu

Technické  problémy se zápisem do SIS prosím směřujte na https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/, v naléhavých případech na paní Kateřinu Esserovou.

Systém pedagogických praxí v magisterském studiu učitelství VVP na ZŠ a SŠ

    • Souvislá praxe na SŠ s reflexí – viz Směrnice (odkaz Směrnice pro pedagogické praxe)
    • Souvislá praxe na ZŠ s reflexí – viz Směrnice (odkaz Směrnice pro pedagogické praxe)
    • Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí – https://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pedagogicko-psychologicka-priprava/
    • Náslechová praxe na ZŠ dle oboru – více informací Vám sdělí garanti praxí na příslušných katedrách
    • Náslechová praxe na SŠ dle oboru – více informací Vám sdělí garanti praxí na příslušných katedrách

Pro výběr školy doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících školPro lektorskou a volnočasovou pedagogickou praxi v Bc. studiu vám nabízíme fakultní a spolupracující zařízení (odkaz Spolupracující školy a zařízení v hlavním menu).

Studenti jsou  před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů před pedagogickými praxemi”, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.

Informace o praxích v ostatních programech Vám sdělí na příslušných katedrách.