Říj 07

Zahájení 2.ročníku kurzu – listopad 2018

Srdečně Vás zveme na zahajovací setkání 2. ročníku kurzu. Setkání se bude konat 8. -9.11.2018

Pozvánka na zahajovací setkání 2018/2019

Čvn 17

Pozvánka a program na červnové setkání – 22.-23.6. 2018

pozvánka_Školní_ped.ps.služby_6_2018

Čvn 13

Program – květen 2018

  • V průběhu května probíhají stáže frekventantů vzdělávacího programu ve školních poradenských pracovištích

Dub 05

Pozvánka na 4. setkání – 13.-14.4. 2018

pozvánka Školní ped.ps.služby 4_2018

Bře 05

Pozvánka a program 3. setkání – 16.-17.3.2018

Pozvánka,_školní_por.služby,_16.3.2018_17.3.2018

Led 08

Program 2.setkání 26.-27.1.2018

Program 2. setkání

Těšíme se na Vás v pátek 26.ledna od 9:00, v učebně M103  (Myslíkova 7, 1.patro) !

 

Lis 14

Program 1. setkání – 23.-25.11.2017

Rozvrh 1. setkání -23. -25.11.2017

Status update

 

 

Aktualita 

Srdečně Vás zveme na první setkání v novém akademickém roce, zahájení 2.ročníku – 8.- 9.11.2018

pozvánka Školní ped.ps.služby 1_2018_19

 

 

Kvě 24

Informační leták

Školní_vzdělávací_služby_-_nabídka

Dub 15

Zahájení kurzu v akademickém roce 2017/2018

 

 

logo

 

 

 

 

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nově od ak.roku 2017/2018 nabízí kurz celoživotního vzdělávání:

Školní pedagogicko-psychologické služby

varianta A) Školní psycholog

varianta B) Školní speciální pedagog

 

Základní informace: 

Vzdělávací program Školní pedagogicko-psychologické služby je určen pro zájemce – školní psychology (varianta A) školní speciální pedagogy (varianta B), kteří pracují v terénu škol, ale také těm, kteří se na výkon této profese připravují, jako model dalšího profesního rozvoje poradenských specialistů v prostředí školy.

 

Obě varianty mají společnou základní část programu, ve které je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Speciální část programu je zaměřena na specifika dané profese školního psychologa/školního speciálního pedagoga, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.

 

Organizace studia je zajišťována katedrou psychologie a katedrou speciální pedagogiky PedF UK v Praze, ve spolupráci odborníků z katedry psychologie FF UK v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání a dalších odborných pracovišť. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování vzdělávacím programu CŽV, obě dvě varianty studia získaly akreditaci MŠMT podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Celkový rozsah čtyřsemestrálního studia je 250 hodin. Součástí studia jsou i stáže ve školních poradenských pracovištích. Poplatek za studium je 9 tis. Kč za akademický rok, celkově 18 tis. Kč.

 

Studium bude zahájeno v říjnu  2017. Většina výukového programu je organizována v pátek a v sobotu. Přijímáni jsou na základě výběrového řízení uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium psychologie (varianta A) nebo magisterské studium speciální pedagogiky (varianta B), uchazeči s přihláškou zasílají doklad o vysokoškolském vzdělání a odborné curriculum vitae. Studium nenahrazuje pregraduální vzdělávání v oboru!

 

Přihlášky: Zasílejte do 31. 7. 2017, studijní odd. PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1, k rukám referentky  Mgr.Ivany Merellové, ivana.merellova@pedf.cuni.cz.

Přihláška je k dispozici zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=3421

 

» Novější příspěvky