Aktuality z redakce

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři našeho časopisu,

dovolte, abych se na Vás obrátila s krátkým, ale důležitým vyjádřením.
V posledním roce jsme se v naší redakční práci potýkali s řadou potíží technického i personálního rázu a s mnoha překážkami. Vlivem souhry nepříznivých okolností se nám, přes veškeré vynaložené úsilí, nepodařilo připravit čtvrté číslo roku 2019, které mělo být mezinárodní, a toto číslo – ač je nám to velmi líto – nevyjde. Omlouváme se za to zejména Vám, pravidelným čtenářům a předplatitelům. Jako alespoň částečnou kompenzaci přidáme k prvnímu letošnímu dvojčíslu CD s publikací Asistent pedagoga: Profese utvářená v dialogu, která vyšla v roce 2019.
Zmínkou o prvním dvojčísle roku 2020 se dostáváme k problému, který nás v práci omezuje nejcitelněji: aktuálně nás trápí především nedostatek kvalitních textů, které bychom mohli publikovat. To je také hlavní důvod, proč ani nyní, na konci července, nedržíte v rukou žádné číslo Speciální pedagogiky roku 2020 a proč jsme se rozhodli v tomto roce namísto čtyř čísel vydat dvě dvojčísla. Texty postupně shromažďujeme, probíhají recenzní řízení i redakční práce, zároveň oslovujeme další autory i potenciální recenzenty. První dvojčíslo by mělo vyjít na začátku října, druhé pak do konce roku 2020. Věříme, že tento krok z naší strany pochopíte.
Zároveň samozřejmě diskutujeme nad tím, jak dále časopis koncipovat tak, aby byl zajímavý nejen pro Vás, naše čtenářky a čtenáře, ale aby byl atraktivní také pro osvědčené i nové autorky a autory, nebo také o tom, jak rekonstruovat naše webové stránky, abyste na nich mohli vyhledávat a nacházet všechny důležité a aktuální informace. Mimochodem – zdrojem informací pro všechny zájemce nemusí být jen aktuální čísla, ale také starší texty. Texty vydané od roku 2017 do současnosti najdete přímo na webových stránkách Speciální pedagogiky https://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/, čísla publikovaná od roku 1990 do roku 2016 jsou pro Vás k dispozici v Archivu DSpace http://dspace.specpeda.cz/handle/0/4.
Zajímá nás však také názor Vás – našich čtenářů i autorů, studentů speciální pedagogiky i všech zájemců o tento obor. Proto jsme pro Vás ve spolupráci s doc. Šiškou připravili dotazník, jehož cílem je zjistit, co by v našem časopisu podle Vašeho názoru šlo vylepšit, na jaká témata bychom se měli orientovat apod. Jsme si jisti, že odpovědi na otázky z dotazníku nám pomohou najít a nastavit novou koncepci časopisu. Dotazník můžete vyplnit online zde na webových stránkách časopisu Speciální pedagogika.
Ráda bych na tomto místě poděkovala Vám, našim čtenářkám a čtenářům, za trpělivost a pochopení a vyjádřila naději, že nám i nadále zachováte čtenářskou – a nejlépe i autorskou – přízeň. Také děkuji všem spolupracovnicím a spolupracovníkům z redakce i mimo ni za inspirativní návrhy, motivaci, ochotu společně řešit všechny problémy, za to, že stále za časopis i pro časopis bojují, mají zájem na tom, abychom všechny obtíže překonali a situaci s vydáváním Speciální pedagogiky stabilizovali.
Náš časopis, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, je tu pro Vás již 95 let a naším největším přáním je, aby tomu tak bylo i nadále.

Jménem redakce
Marie Komorná, vedoucí redaktorka