Dotazník

Vážené čtenářky a čtenáři,

zajímá nás Váš názor na náš časopis. Proto jsme ve spolupráci s doc. Šiškou připravili dotazník, jehož cílem je zjistit, co by v našem časopisu podle Vašeho názoru šlo vylepšit, na jaká témata bychom se měli orientovat apod. Jsme si jisti, že odpovědi na otázky z dotazníku nám pomohou najít a nastavit novou koncepci časopisu. Dotazník můžete vyplnit online zde na webových stránkách časopisu Speciální pedagogika.

Jménem redakce
Marie Komorná, vedoucí redaktorka