Led 132018
 

Zveřejňujeme seznam příspěvků pracovníků ÚVRV publikovaných v roce 2017 v zahraničních a impaktovaných časopisech. Všechny články Vám doporučujeme k přečtení!