Úvodní stránka

Vítáme vás na webových stránkách projektu : Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie, na kterých bychom chtěli informovat o aktuálním stavu přípravy a standardizace diagnostické baterie čtenářských dovedností, s akcentem na porozumění čtenému.


 

  • Projekt je finančně podpořen  Technologickou  agenturou České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Číslo projektu: TL01000365

 

  • Délka projektu: 2018 -2021