Úvodní stránka

Vítáme vás na webových stránkách projektu : Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie, na kterých bychom chtěli informovat o aktuálním stavu přípravy a standardizace diagnostické baterie čtenářských dovedností, s akcentem na porozumění čtenému.


  • Řešitelem je pracovní skupina při katedře psychologie PedF UK,  její dřívější projekty najdete na www.eldel.cz
  • Projekt je finančně podpořen  Technologickou  agenturou České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Číslo projektu: TL01000365
  • Délka projektu: 2018 – 2021
  • Cílem projektu je příprava a standardizace diagnostické baterie čtenářských dovedností, s akcentem na porozumění čtenému pro žáky 1. – 5.ročníků ZŠ.
  • Partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání