Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2018

Výuka psychologie v učitelských studijních programech

Pedagogika připravuje vypsání dalšího monotematického čísla se zaměřením na výuku psychologie v učitelských studijních programech.

Redakce si uvědomuje, že tato problematika je velmi závažná, nicméně výzkumně poněkud opomíjená oblast, proto by ráda upozornila potenciální autory na záměr vypsat výzvu pro monotematické číslo tak, aby číslo bylo připraveno na podzim roku 2018.

Věříme, že toto upozornění může pomoci potenciálním autorům uspořádat svoje poznatky (o obsahu, formách, potřebách učitelů. evidence-based výuce atd.) a případně ještě doplnit empirická šetření k jejich podpoře.

Číslo vyjde na podzim 2018.

Garanty čísla jsou: Iva Stuchlíková a Jiří Mareš Celý příspěvek

Special Monothematic Issue: Education Futures for the Digital Age: Theory and Practice

The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies. We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology.

Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome.

By 31st January 2018 please submit annotations of maximum two pages (3,600 characters) labelled “Monočíslo AJ DIGITAL EDUCATION” to the email address pedagogika@pedf.cuni.cz. The annotation is to include the following: the author(s) and title of the submission, type of paper – theoretical, review, methodological or research paper – together with the presumed size, aims and content of the submission.

Guarantors of the Volume: Miroslava Černochová (CZ), Glynn Kirkham (UK), Christina Preston (UK), Christine Redman (AU), Jana Jacková (SK), Sarah Younie (UK) Celý příspěvek

Special Monothematic Issue: Historical reflection of education and its significance in (not only) teacher education

Editors: Andreas Hoffmann, Tomáš Kasper, Karel Rýdl

History of Education was considered one of the core educational disciplines and as such used to constitute firm part of teacher education in the period of development of educational science as a scientific discipline as well as in the first half of the 20th century. This monothematic volume of Pedagogika poses the following questions: In what way was the “normative canon” of History of Education constructed and what are the foundations of the discourse which resulted in weakening it eventually. How were the role and the significance of historical and educational reflection transformed in teacher education and what importance is attached to it in today’s discussion on future teacher education curriculum?

The monothematic issue will be published at the end of 2017.

Celý příspěvek

Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017

Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání

„Vyprazdňování obsahu“ je fenomén projevující se oslabováním pozornosti k učivu ve výuce a k didaktické analýze učiva v přípravě úloh pro žáky. Jeho průvodním jevem je obrat všeobecného vzdělávání od oborových znalostí a tzv. tvrdých dovedností (hard skills) k tzv. dovednostem měkkým (soft skills) – interpersonálním, komunikačním a obecně vztahovým. Je vyprazdňování obsahu skutečně systémovým trendem v současném všeobecném vzdělávání? Jak reálně ve školách probíhá promýšlení, příprava a realizace vzdělávacího obsahu, aby výuka měla kvalitní odborné opory a všichni žáci pracovali s obsahem dle svých optimálních možností? To je příklad otázek, na které by měla být soustředěna pozornost autorů monotematického čísla.

Číslo vyjde na podzim 2017.

Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., a Mgr. Klára Uličná, Ph.D. Celý příspěvek

Aktuální číslo: 02/2017

O časopisu

Časopis Pedagogika vychází od roku 1951 jako odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování. Původně byl vydáván ministerstvem školství, brzy přešel pod Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV. Od roku 1994 je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Časopis Pedagogika je zařazen do mezinárodních vědeckých databází DOAJ, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s.

V roce 2014 byla Pedagogika opětovně zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Pedagogika přispívá k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů (viz profil časopisu). Činí tak skladbou a zaměřením příspěvků, vysokými nároky na ně kladenými a respektováním etických principů publikování.

V časopise jsou publikovány recenzované vědecké studie, diskusní příspěvky  k aktuálním tématům a recenze odborných publikací včetně analytických zpráv o důležitých událostech v odborné komunitě.

Pedagogika uveřejňuje následující typy vědeckých studií: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné.

Pedagogika vychází čtyřikrát ročně. Zpravidla jedno číslo bývá monotematické.

Dosud vydaná čísla budou postupně zveřejňována i elektronicky v části Archiv.

ISSN 0031-3815  (Print)

ISSN 2336-2189  (Online)