Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností