Teoretické a metodologické otázky státního plánu základního výzkumu VIII-6-7 na 7. pětiletku