K systémovému pojetí komunistické výchovy na vysokých školách