POTOČÁROVÁ, M. Pedagogika rodiny (teoretické východiska rodinné výchovy).