K problematice systému výchovných institucí v ČSSR