K otázce celodenního výchovného systému v moderní socialistické škole