Některé otázky koncepce socialistické výchovy žáků ZDŠ v době mimo vyučování