Některé principy socialistické školy a jejich realizace na středních odborných školách