Aby pedagogika byla vědou provázenou historickou sebereflexí