Prostor pro webové stránky zaměstnanců PedF

 

Středisko informačních technologií poskytuje prostor na svých serverech pro webové stránky a aplikace zaměstnanců UK PedF.

Prostor je určen primárně pro:

  • webové prezentace pracovišť,
  • prezentaci výzkumných a pedagogických aktivit zaměstnanců UK PedF,
  • profesní prezentace akademických pracovníků UK PedF,
  • osobní prezentace se zaměřením na aktivity oficiálně spojené s UK PedF .

Prostor pro prezentace je nabízen dvěma způsoby:

  • Redakční systém WordPress
    • určeno pro jednoduché prezentace,
    • snadné ovládání, výběr z mnoha grafických šablon,
    • není třeba žádná znalost programování či správy webových aplikací,
    • SIT může poskytnout krátké zaškolení pro ovládání tohoto systému,
    • SIT však neposkytuje: správu obsahu stránek, výběr a úpravu grafické šablony, výběr vhodných plug-inů, nastavení plug-inů, tvorbu struktury stránky (menu, vytvoření jednotlivých stránek).
  • Webhosting
    • vhodné pro složitější aplikace určené pro speciální účely,
    • vhodný také pro vlastní redakční systém,
    • k dispozici prostor na serveru, FTP přístup, PHP, MySQL,
    • nutná znalost správy webových aplikací.
    • k dispozici php 5.5 nebo php 7