(česky) Konference Trendy v didaktice biologie 2020 – zrušeno!

Sorry, this entry is only available in Czech.

Vážení kolegové,

vzhledem k nařízení KHS hl. m. Prahy pro vysoké školy ze dne 18/9 a celkově nejisté situaci ohledně hygienicko-protiepidemických opatření, se konání konference Trendy v didaktice biologie 2020 ve dnech 24.–25. 9. 2020 ruší. Připravený sborník přihlášených příspěvků můžete najít na tomto odkazu.

Na stránky minulé konference Trendy v didaktice biologie 2018 přidány fotky.

 

Za přípravný výbor konference a KBES, PedF UK

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

(česky) Trendy v didaktice biologie 2020

Sorry, this entry is only available in Czech.

Vážení kolegové,

byla spuštěna registrace na připravovanou konferenci Trendy v didaktice biologie 2020, která se bude konat 24.–25. 9. 2020 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, pod záštitou děkana fakulty pana prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Těšíme se na Vaši účast!