Kontakt

Sekretariát

Žádáme studenty, aby při korespondenci s katedrou dbali na pravidla  elektronické komunikace.

Uvádějte vždy celé jméno a obor, nejlépe i telefon. Usnadníte tak vzájemnou komunikaci. Nezapomeňte vyplnit předmět e-mailu – stručně a jasně. Správně zvolený předmět, který vystihuje přesně obsah e-mailu, usnadňuje orientaci. Text by měl být stručný a jasný. Vhodné je text členit volnými řádky, aby se zachovala přehlednost. 

Děkuji za pochopení

Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz

místnost R452
Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 102
Mob.: +420 776 864 962


  
Dr.PhDr. R. Listíková, MCF
vedoucí katedry

renata.listikova@pedf.cuni.cz
R450
linka 297
PhDr. E. Kalfiřtová
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz
R450
linka 297
Mgr. T. Klinka, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
garant praxí, garant CŽV

tomas.klinka@pedf.cuni.cz
R403
linka 106
Prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc.

marie@dohalska.cz
R454
linka105
doc. PhDr.Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.

catherine.ebert@pedf.cuni.cz

R403
linka 106
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.

milena.fucikova@pedf.cuni.cz
R403
linka 106
Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.

jiri.jancik@pedf.cuni.cz
R403
linka 106
PhDr. E. Müllerová, CSc.

eva.mullerova@pedf.cuni.cz
R454
linka105
PhDr. Sylva Nováková Ph.D.

sylva.novakova@pedf.cuni.cz
R454
linka 105
PhDr. K. Suková Vychopňová, Ph.D.

katerina.sukovavychopnova@pedf.cuni.cz
R454
linka 105
Mgr. Madeleine Biegel

madeleine.biegel@seznam.cz
R454
linka 105