Kontakt

Igor Červený
vedoucí oddělení pro rozvoj a projekty
I. 353
igor.cerveny@pedf.cuni.cz
projekty EU (OP VVV, OP PPR, OPZ)

Ing. Petra Tobolářová
l. 350
petra.tobolarova@pedf.cuni.cz
projekty ESF/ERDF (OP VK, OPPA, OP VVV), podpora iFIS

Ivana Choutková
l. 227
ivana.choutkova@pedf.cuni.cz
výběrová řízení, veřejné zakázky

Anna Rážová
l. 227
anna.razova@pedf.cuni.cz
výběrová řízení, veřejné zakázky, objednávky kancelářského materiálu

Ing. Jitka Prášilová
l. 348
jitka.prasilova@pedf.cuni.cz
projekty ESF/ERDF (OP VK, OPPA, OP VVV), výběrová řízení, veřejné zakázky