Archiv rubriky: 2/2010

O vstupovaní na tenký led

Scénická dimenze výkonu učitelské profese

Interakce rodiny a školy pohledem matek

Příprava učitelů na používání technologií při výuce matematiky a její rizika

Individualizovaná diagnostika člověka – inspirace pro metodologii pedagogiky

Objektivita v mediích mediálně pedagogický pohled

Vladimir Spousta osmdesátiletý

RECENZE