Archiv rubriky: 1/2007

A zase ta reforma…

Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí

Kurikulárni reforma z pohledu šetření kalibro

Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škol

Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu – problém, nebo výzva pro učitele?

Dyspraxie

Zprávy

Recenze