Archiv rubriky: 4/2013

Strukturované studium učitelství – ano, či ne?

Proměny studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR v letech 2000–2012 dané Boloňským procesem

Osobní reflexe událostí při zavádění strukturovaného studia učitelství

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov na Slovensku

Vzdělávání učitelů ve Švýcarsku a jeho srovnání s ostatními státy

Vzdělávání učitelů v Rakousku – reformy mezi inovacemi a tradicí

Struktura a reforma vzdělávání učitelů v Německu

K devadesátinám nestora české pedagogiky profesora Josefa Maňáka

JEŽKOVÁ, V., von KOPP, B., JANÍK, T. Školní vzdělávání v Německu [School Education in Germany]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., CHAPMAN, C. et al. Školní vzdělávání ve Velké Británii [School Education in Great Britain]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DAUN, H. Školní vzdělávání ve Švédsku [School Education in Sweden].

HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M.: Perspektivy učitelství [Prospects of the Teaching Profession]

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. et al.: Mentoring v učitelství [Mentoring in the Teaching Profession]

KASÁČOVÁ, B.; BABIAKOVÁ, S.; CABANOVÁ, M., et al.: Učiteľ predprimárneho vzdelávania [The Teacher of Pre-Primary Education]