Archiv rubriky: 2/2006

Pedagogika a pedagogové – Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám

Otázka Interdisciplinary A Kompetencí Ve Vzdělávání – Věnováno památce Jaroslavy Peškové

Spiritualita jako základ mravní výchovy

Vybrané pedagogicko-psychologické problémy a informace škol pro opatrovnická řízení

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých

Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice

Notová dyslexie – kazuistika

Teorie, výzkum a tvorba školy

Zprávy

Recenze