Archiv rubriky: 1/2000

Místo člověka v globalizovaném světě

Václav Příhoda (1889-1979) Život a dílo pedagoga a reformátora školství

Výchova a vzdělávání v kontextu soudobých globalizačních tendencí

Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny

Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces

Oborové didaktiky pod drobnohledem. Výsledky Interdisciplinárního semináře pedagogiky

Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislost se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací, interakcí a komunikací

Hodnocení burnout efektu u souboru českých učitelů

Pojem vzdělání v tradici německého myšlení

Educational innovation and information

Zprávy

Recenze