Archiv rubriky: 4/1993

Pedagogický výzkum a transformace vzdělávací soustavy

Stav a úkoly pedagogického výzkumu v České republice

Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání

Pedagogicko-psychologický výzkum: nástroj normativismu nebo zprostředkovatel společné řeči?

Pedagogika a edukometrie

K přínosu etnografické metody v pedagogickém výzkumu

Poznámky k vývinu pedagogickej diagnostiky v SRN

Expertní systémy ve výukovém procesu – příspěvek k humanizaci vyučování

K psychodidaktice školních předmětů (odkaz Jiránkovy psychodidaktické školy)

Vývoj pojetí regulace učení a výkonů v sociálně kognitivní teorii A. Bandury

Předškolní péče a výchova: Poučení z 20. pro 21. století

Zprávy

Recenze