Archiv rubriky: 1/1993

Výchova, demokracie a vývoj v období revolučních změn

Vize výchovy v postsocialistické éře

Úroveň výchovy a vzdělávání a krize pedagogického výzkumu

Politika autonomie škol a reformy řízení vzdělávání a výchovy: Změny v Maďarsku v perspektivách východní Evropy

Školní vzdělání v moderní Evropě

Perspektivy a výzvy indické výchovy

Komparativní a mezinárodní pedagogika: analytické zhodnocení stavu v Československu

Občanská výchova v kontextu americké střední školy

Co je to “otevřené vyučování”

Diferencovanost učitelovy percepce žáků

Zprávy

Recenze