Archiv rubriky: 5/1988

Pedagogika dospělých a její perspektivy

K otázce hodnocení účinnosti výchovného procesu na základní škole a na gymnáziu

Praxe v procesu výchovy učitelů

Penitenciární pedagogika jako odvětví speciální pedagogiky

K procesu utváření politicko-ideologických postojů a přesvědčení starších žáků

Proměny výchovy a vzdělávání pracovníků v podmínkách n. p. Svit Gottwaldov v letech 1945 – 1982

Samostatnost a samostatná práce studentů vysokých škol

Zprávy

Recenze