Archiv rubriky: 6/1987

Socialistický svaz mládeže v období urychlení společenského rozvoje

K výzkumu validity učebnic přírodovědných předmětů

Výzkum pedagogické účinnosti výukových videoprogramů

K metodám výzkumu terminologické exaktnosti a obtížnosti školních učebnic

K niektorým aspektom utvárania mravného profilu žiakov SOU

Ján Kvačala – významná osobnosť dejín pedagogiky a komeniológie

Častnaja didaktika, nebo metodika russkogo jazyka?

Proč nelze didaktiky vyučovacích předmětů zaměnit metodikou

Nové pojetí výchovně vzdělávacích obsahů na SEŠ

Zprávy

Recenze