Category Archives: 1983

Rozvoj prípravy robotníckeho dorastu

On questions of artistic creation in the content of education

Úloha umění v rozvoji osobnosti

On some socio-psychological determinants in the development of the pupil’s personality

The significance of teachers’ associations for pedagogical work in Slovakia in the period between the two world wars

Spor o roku narození K. D. Ušinského

Reports

Review

Review

Sto let Učitelských novin

Topical questions concerning the formation of the young generation’s socialist consciousness

On the question of the system of didactic principles

Cooperation of theory and practice in solving the problem of the new content of general education

Underachievers and overachievers

Simón Rodriguez, the educationist

Reports

Review

Výchova a vzdělání v díle Karla Marxe

Metodologické problémy formování komunistického světového názoru žáků

The possibilities and limits of peace education in the Federal Republic of Germany

On some questions of intellectual ability structure in the teaching process

The origins of pre-school institutions in the Czech lands

The Czechoslovak teachers’ efforts to get to know the soviet school and pedagogy in the years 1925-1930

Reports

Příprava mladé generace pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti

Social determination of education

Creativity training in the socialist school

The question of methodology of research into world outlook education

Povinná školní docházka ve světě

Aspekty studijní přípravy sovětských středoškoláků

Pedagogical views of L. N. Tolstoy

Účast vědy na tvorbě vzdělávacích obsahů školy (Z diskuse na rozšířeném zasedání vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie ČSAV)

Reports

Review

Mírové hnutí a mladá generace

Special didactics as subjects in teacher training

Problems and tasks connected with guiding the youth to manual occupations

Metodologie pedagogiky v ideologickém třídním boji

Ways of measuring reliability of observation

Pedagogical work of professor Juraj Čečetka

Scholarization and the development of occupational training of apprentices

The Czechoslovak post-war comeniology (An Outline of its Development)

Volné slovní asociace v pedagogicko-psychologické diagnostice

On the theory of the content of education

Reports

Review

Koncepcia práce časopisu Pedagogika v rokoch 1983-1984

World outlook regulation as a basic condition for making the most of educational work at school

On the relationship of moral and world-outlook education

Political education in the Federal Republic of Germany

Nový systém a program přípravy učitelů pro výchovnou práci v Jugoslávii

The pedagogical seminar of the Czech University in the Years 1882-1887

On the development of progressive traditions of our national school

Subjectivity in evaluating pupils’ performance, its substance, sources, and consequences in the teaching process

Reports

Review