Archiv rubriky: 5/1980

Za pevné sjednocení ideologie s praxí

Školský a kultúrný program Slovenskej republiky rád

K otázkám řídících vztahů v socialistické škole

Globální problémy lidstva a vzdělání

Fridmanova teorie učebních úloh

Pedagogický výzkum učně

Zprávy

Recenze