Archiv rubriky: 1/1979

Za další rozvoj předškolní výchovy

Úkoly výchovy v rozvíjení socialistického vědomí dětí a mládeže

Učiteľské pôsobenie a pedagogické náhlady Petra Jilemnického

K výzkumu a hodnocení výkonu žáků na vícepředmětové úrovni

Rozvoj modernizace všeobecného vzdělání ve fyzice

Spolupráca českých a slovenských pedagógov pri tvorbe a prebojúvaní zákona o jednotnej škole

Názory Ignáce Cornovy na jezuitské školství

Zprávy

Recenze