Archiv rubriky: 3/1979

Účast vědy v ČSAV na dalším rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy

Sovětská škola — škola vyspělé socialistické společnosti

Miesto a úloha mimoškolského vzdelávania v systéme výchovy dospelých

Vyučování jako významný faktor výchovy vědeckého světového názoru

Problémové vyučování a dovednosti žáků řešit problémy

Intelektové schopnosti v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky

Zprávy

Recenze