Archiv rubriky: 4/1976

Patnáctý sjezd Komunistické strany Československa a úkoly pedagogické vědy

Dva varianty výchovy mládeže a dospelých v súčasnej etape vedeckotechnickej revolúcie

Jazykový faktor a přístup k vzdělání

Idea revoluční praxe a socialistická pedagogika

Osobnost učně jako předmět pedagogického výzkumu

Využití televizní techniky při přípravě učitelů

Znalost a recepce učebnic Komenského ve školách v Polsku v 17. a 18. století

Zprávy

Recenze