Archiv rubriky: 5/1976

Úkoly časopisu Pedagogika po XV. sjezdu KSČ

Príspevok k riešeniu princípov socialistickej pedagogiky

Využití závěrů XV. sjezdu KSC pro řízení školy

Faktor školní zdatnosti a speciální faktory ovlivňující prospěchový průměr a prospěchový profil žáka na střední ekonomické škole

K metodologickým problémům teorií literární výchovy v kapitalistických zemích

K vývojovým tendenciám a problémom teórie vyučovania v ČSSR

Komunistické strana Československa o škole, výchove a učitelovi

Pedagogická problematika Lindnerovy Eine Cardinalfrage der Schulpädagogik z roku 1875

Zprávy

Recenze