Archiv rubriky: 1/1965

K úkolům dalšího rozvoje školství

Príspevok k otázke rozvoja samostatnosti v štúdiu a práci vysokoškolákov

K problematice kolektivní výchovy žáků mladšího školního věku při jejich přechodu na vyšší stupeň školy

K pojetí specifičnosti dětské kresby

Průzkum začátku dotazů na vznik člověka a rodičovských odpovědí

Ekonomika školství — hlavní problémy výzkumu

Vplyv psychických stavov na práceschopnosť žiakov vo vyučovaní

Pedagogické názory T. G. Ševčenka

Zprávy

Recenze