Archiv rubriky: 1/2016 (MONO)

Profesor Zdeněk Helus jubilující, mimořádné číslo časopisu

Úvodník

Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi: Proč je osobnostní zřetel v edukaci důležitý a jak jej uplatňovat v edukaci obratu

Ilustrace k edukaci obratu Zdeňka Heluse

Perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v kontextu přesahu (transcendování) dítěte

Dítě, tělo, idea

Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání a zpátky k předškolní výchově (Cesta od nedokonalé zmenšeniny dospělého k autonomní osobnosti)

K pedagogickým cestám pro efektivní soužití všech ve společnosti

Co přinesl „obrat k dítěti“ a co naopak skryl?

Význam sociálních podnětů pro rozvoj empatie a mentalizace u dětí aneb Dívej se mi do očí

Osm podob Zdeňka Heluse

Vyznat se (v) Helusovi

Přínos díla prof. Heluse pro pedagogiku a transformaci českého školství po roce 1989

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy

JEDLIČKA, R., et al. Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Prevence životních selhání a krizová intervence)

UHL SKŘIVANOVÁ, V., et al. Pedagogika umění – umění pedagogiky (aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání)