O časopisu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stránky časopisu Pedagogika, informace o časopise a aktuální čísla jsou přesunuty na adrese www.pedcas.cz, která již využívá redakční systém OJS.

Na tomto místě se již nachází pouze kompletní archiv časopisu Pedagogika z let 1951–2018.

Můžete využít vyhledávání článků podle názvu, autora, klíčových slov a slov v anotaci.

Děkujeme za vaši návštěvu a věříme, že pro vás bude archiv cenným zdrojem informací.

redakce časopisu Pedagogika