Orientace vědeckého zájmu pedagogického a tendence rozvoje pedagogického myšlení v ČSSR