Ke vztahu kauzality a finality v pedagogickém myšlení