Osobný a sociálny aspekt vnútornej motivačnej štruktúry žiakov v procese školskej výchovy