Revizia didaktického myslenia: komentár k monotematickému číslu