Výchova mládeže k vědeckému světovému názoru jako pedagogický systém