Hygienické vědomosti, dovednosti a návyky ve světle historického vývoje