K základním otázkám estetického vztahu, k práci a k jeho projevům