Výzkum nové formy organizace vyučování v 1. až 4. třídě