Některé problémy posloupnosti ve výchovné práci jeslí a mateřské školy