Pokus o zjišťování účinnosti kabinové výuky rotační numerickou metodou